Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Lappeenranta Airport
Lentokentäntie 21
53600 Lappeenranta

+358 40 7462 432
info@lppairport.fi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jukka Himanen jukka.himanen@lppairport.fi

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: tunnus, max. lentoonlähtöpaino, etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä saapumisaika. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan lomakkeen täyttämisen yhteydessä.

Tiedot

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tiedot sijaitsevat ja niitä säilytetään EU:n alueella.

Rekisterin suojauksen periaatteita

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tiedot ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille.

Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa poistaa tilinsä, kaikki yksilöidyt henkilötiedot poistuvat. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.


Palaa takaisin laskeutumispalvelulomakkeelle